پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۸

خونگيري از وريد دم در دام


روشهاي نمونه برداري خون از دامهاي مختلف وارسال ان به ازمايشگاه
در انسان خون مویرگی یا خون محیطی و خون وریدی برای آزمایشهای خون‌شناسی مناسب‌تر هستند. نمونه‌های خون وریدی، ارجح‌تر هستند ولی بسیاری از اندازه‌گیری ها را می‌توان روی خون نرمه گوش و سطوح کف دستی نوک انگشت انجام داد. برای سنجشهای خون‌شناسی خون را به سرعت در لوله‌های محتوی یک ماده ضد انعقاد مناسب ریخته و آنها را باهم مخلوط می‌کنند و چند قطره از آن روی لام قرار داده و گسترش تهیه می‌کنند
روش معمول خونگيري وريدي در حيوانات مختلف به اين نحو است كه معمولا 5 سي سي خون وريدي را مستقيما داخل شيشه كه حاوي ماده ضدانعقاد است جمع اوري ميكنند در حيوانات كوچك مانند سگ و گربه اين كار بوسيله سرنگ انجام ميگيرد و بعد به داخل شيشه هاي كوچك حاوي ماده ضد انعقاد منتقل ميگردد معمولا 5 سي سي خون براي كارهاي جاري ازمايشگاهي در حيوانات بزرگ و 2 سي سي در حيوانات كوچك كافي است
اگر از چوب پنبه براي بستن درب شيشه ها استفاده ميشود بايد به پارافين اغشته گردد تا خون به چوب پنبه نچسبد و يا به بيرون نفوذ نكند درهاي پلاستيكي نيازي به پارافين ندارد در حيوانات بزرگ مانند گاو گوسفند بزواسب بعلت بزرگ بودن وريد وداج با استفاده از سوزن مناسب ميتوان خون را مستقيما و بدون استفاده از سرنگ داخل شيشه حاوي ماده ضدانعقاد نمود در حيوانات كوچك مانند سگ و گربه از سرنگ تميز و خشك استفاده ميكنيم محلهاي خونگيري در دامها بشرح زير است
نوع حيوان محل خونگيري شماره سوزن
اسب و گاو و شتر وريد وداج 14-12
گوسفند و بز وريدوداج 16-14
سگ وداج – پايي-دستي 22- 20-18
گربه وداج- پايي وريد گوش 22-20
خرگوش قلب 18
پرندگان وريد زير بال 18
موش قطع دم – قطع سر

روشهاي خونگيري
خونگيري از وريد سفاليك در اندام حركتي قدامي در سگ
1- موهاي سطح جلوي اندام حركتي قدامي يا دست را كه روي وريد را پوشانده است ميتراشند
2- محل مورد نظر را با الكل 70 درجه يا تنتوريد بخوبي ضدعفوني ميكنند
3- صبر ميكنند تا الكل تبخير شود
و سپس با بكاربردن يك تورنیکت TOURNIQUETیا گارو يا با همكاري يك نفر كه مفصل ارنج را فشار ميدهد وريد مشخص ميگردد (
TOURNIQUETیا گارو 25 سانتیمتر لوله لاستیکی باضخامت مشخص مجهز به گیره است.

بستن گارو روی بازو باعث مسدود کردن موقتی وریدها ميشود
درنتیجه خون در پائین گارو تجمع کرده -باعث تورم ورید ها که موجب سهولت خون گیری از ورید می شود)
4- پوست روي وريد با انگشتان دست چپ به دقت كشيده ميشود تا وريد ثابت گردد
5- قبل از خونگيري وريد بايد لمس شود
6- در سگها جهت خونگيري از سرسوزن نمره 20 يا 22 كه به يك سرنگ 2 يا 5 سي سي وصل شده استفاده ميشود
7- سرسوزن از سمت راست وارد وريد ميشود و پس از عبور از پوست و بافت زير جلدي وارد وريد ميگردد . قبل از خارج كردن سرسوزن فشاري كه روي مفصل ارنج وارد ميشود بايد بيشتر شود تا هماتوم تشكيل نشود هماتوم توده اي از لخته خون است كه بعلت عبور خون از ديواره عروق و تجمع ان در بافت ايجاد گرديده است . hematoma
8- بعد از خونگيري محل را با انگشتهاي شست و اشاره فشار ميدهند
9- محل را با الكل ضدعفوني ميكنند
10- سرسوزن را خارج ميكنند و سرنگ را از سوزن جداميكنند
11- خون را به لوله جمع اوري خون منتقل ميكنند
12- سرنگ را تميز ميكنند
خونگيري از وريد وداج
1- موهاي ناحيه را ميتراشند
2- محل را با الكل 70 درجه يا تنتوريد استريل ميكنند
3- صبر ميكنند تا الكل خشك شود
4- در اسبهاي بالغ وگاو و گاوميش از سوزن نمره 16 در گوسفند و گوساله و كره اسب از نمره 18 استفاده ميشود
5- با فشار دست كمك در سطح پاييني محل خونگيري وريد را مشخص و برجسته ميكنند
6- وريد را با انگشت لمس و محل دقيق فروبردن سوزن را مشخص ميكنند
7- سرسوزن را با دادن كمي زاويه و فشار وارد وريد ميكنند بطوريكه از طرف ديگر خارج نشود
8- . قبل از خارج كردن سرسوزن فشاري كه روي محل وارد ميشود بايد بيشتر شود تا هماتوم تشكيل نشود هماتوم hematoma توده اي از لخته خون است كه بعلت عبور خون از ديواره عروق و تجمع ان در بافت ايجاد گرديده است .
9- اگر دام سر پا است بعد از مقيد كردن بايد گردن حيوان روبه بالا باشد تا وريد بخوبي نمايان گردد
خونگيري از وريد گوش
اگر به مقداركمي خون در حدود 2-1 سي سي نياز باشد در گاو و گاوميش موهاي محل را تراشيده و استريل كرده و وريد را با فشار انگشت شست و اشاره متورم ميكنند بعد خون توسط سرسوزنهاي 22 ويا 20 در يك سرنگ جمع اوري ميكردد
خطاهاي معمول در خونگيري يا راههاي جلوگيري از هموليز گلبولهاي قرمز
1- سرنگ تر باعث ليزه شدن گلبولهاي قرمز ميگردد چون گلبولهاي قرمز در حضور اب هموليز ميشوند پس سرنگ بايد خشك باشد
2- هنگام خارج كردن خون از سرنگ سوزن از سرنگ جداگردد و خون بدون فشار و به ارامي خارج گردد چون گلبولهاي قرمز در هنگام خروج پاره ميشود واين عمل باعث هموليز نمونه ميگردد
3- از مواد ضدانعقاد به ميزان كافي استفاده شود اگر كم باشد خون لخته ميشود اگر زياد باشد باعث تغيير در مورفولوژي سلولهاي خوني ميگردد
4- در هنگام جمع اوري خون در لوله هاي ازمايش حاوي ماده ضدانعقاد بايد خون را در لوله تكان داد تا خون لخته نگردد در عين حال بايد از تكان دادن شديد لوله پرهيز كرد تا غشائ گلبولهاي قرمز پاره نشود و خون هموليز نشود و كف ايجاد نشود چون كف باعث خطا در ازمايش ميگردد .
5- ازمايش بايد هرچه زودتر انجام گيرد در غير اينصورت نمونه خون در محل سرد يا يخچال نگهداري شود
روش نگهداري نمونه هاي خون
1- بهترين زمان جهت ارزيابي نمونه خون حداكثر تا يك ساعت پس از اخذ ان است در غير اينصورت نمونه هاي خون حداكثر بمدت 24 ساعت در يخچال نگهداري ميشوند براي شمارش گلبولي نمونه خون داخل يخچال بايد انرا حداقل نيم ساعت قبل از يخچال خارج نمود تا دماي نمونه خون متعادل دماي اطاق گردد نمونه خون بايد به خوبي مخلوط شود البته از به هم زدن شديد ان بايد خودداري گردد تا هموليز نشود .
2- نمونه هاي خون را ميتوان بمدت چند ساعت در جعبه هايي كه بخوبي بسته ميشوند و هوا به داخل انها راه ندارد قرار داد و سپس در مجاورت يخ قرار داد
اين عكس در بهار 1370 گرفته شده است
۱ نظر:

  1. سلام ممنون
    ضد انعقاد های رایج در هماتولوژی چیستند؟
    ممنون از سایت

    پاسخحذف

لطفا در صورت امكان نظر ارزشمندتان را درج فرمايند